Vejledning

Vejledning for konkurrencearrangører.
Hvad skal der bruges?

 • Et velegnet areal.
 • Noget materiel til at lave en bane af.
 • Velegnede får.
 • Masser af hjælp
 • Startliste
 • Dommersedler
 • Præmier

Arealet.
Et velindhegnet, let overskuelig mark.

 • Til Klasse 1 skal den tilstræbes minimum at være 100 X 100 meter.
 • Til klasse 2 tilstræbes minimum 150 X 200 meter.
 • Til Klasse 3 tilstræbes minimum 200 X 350 meter.

Derudover skal der være plads til at lave en udsætterfold og en opsamlingsfold. Hvis muligt ude af syne set fra banen, ellers må der afskærmes med presenning eller lignende. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det areal man har til rådighed er egnet, kan man henvende sig til konkurrenceudvalget eller et bestyrelsesmedlem og spørge dem til råds.

Banen.
Med banen menes grinder, fangefold m.m. Der skal bruges:

 • 2 pæle til henholdsvis startpæl og udsætterpæl
 • 6 grinder (1 klasse 1 og 2 skal der kun bruges 4) til grindeåbninger.
 • 1 fangefold på ca. 2 x 3 meter (med åbning i den korte sidfe) + et stykke tov på ca. 2 meter.
 • Savsmuld eller sand til markering af sammenholds/delering.
 • Grinder til udsætter og opsamlingsfolde (opsamlingsfold kan evt. laves ved hjælp af flexinet).
 • Flexinet el. lignende til at danne baglinie (Halmballer kan evt. bruges).

Har man ikke selv disse materialer, kan man låne dem hos klubben, som har en trailer indeholdende samtlige materialer. For lån af klubtraileren eller dele af indholdet, se navn og telf.nr. i hyrdebrevet. Se i øvrigt klubbens konkurrenceregler, så afstande og opsætning bliver korrekt.

Fårene.
Fårene skal være hundevante, men ikke overtrænede. Alt efter hvor mange deltagere og klasser, der er i konkurrencen, kan ca. 35 – 45 får, eller ca. 20 får med lam (minimum 3 mdr. gamle) slå til. Hvis man anvender får med lam er det vigtigt, at man på en eller anden måde sørger for, at mødre bliver sat ud med egne lam.

Der skal bruges mellem 4 og 8 får/lam per deltager, og fårene må godt anvendes til to gennemløb.

Er det en meget stor fåreflok der er til rådighed, kan det være en god ide at fortræne flokken, dele flokken op i mindre grupper på ca. 8 – 10 stykker og træne alle grupperne igennem hver for sig. Er dette mere end man selv kan klare, kan det være en god ide at invitere nogle af de nærmestboende klubmedlemmer til en træningsdag et par uger i forvejen. De vil sikkert være glade for at få mulighed for at træne på nogle fremmede får.

Hjælpere.
At stable en konkurrence på benene er ikke uoverkommeligt, og arbejdet ikke så voldsomt, som man måske går rundt og tror. Især ikke, hvis man kan alliere sig med nogle gode hjælpere. Se på medlemslisten, hvem der bor i nærheden, eller snak med nogle af dem du kender i forvejen. Spørg om de kunne tænke sig at hjælpe. Det er forbavsende, hvor mange der gerne vil være med. At være hjælper kan være lige så god en måde at være aktiv i klubben som at deltage i konkurrencen, og det er en god måde at komme i kontakt med andre klubmedlemmer.

Der er selvfølgelig nogle opgaver, der skal udføres på en bestemt måde, og som kræver lidt mere erfaring, og her må man tage fat i klubbens mere erfarne medlemmer:

 1. Der skal bruges en dommer, tænk på hvem der har dømt før, men i princippet kan alle tidligere klasse 3 deltagere bruges.
 2. Baneformand – som er ansvarlig for forholdene på banen, samt bindeled til og mellem dommer og udsættere. Se i øvrigt klubbens konkurrenceregler.
 3. Konkurrenceleder – ansvarlig for at kalde deltagerne til start, og for forholdene udenfor banen. Se i øvrigt klubbens konkurrenceregler.
 4. Udsættere – 2 – 3 personer, hvoraf mindst en skal være erfaren i omgangen med får, og som evt. medbringer hund. Han/hun er også den ansvarlige for udsætningen. En hund vil oftest være tilstrækkelig.

Det administrative.
Klubben ser selvfølgelig gerne at man afholder konkurrencer i klubbens regi, men det er ikke nogen betingelse. Ønsker man at afholde arrangementet i klubregi, skal man forinden henvende sig til konkurrenceudvalget og forelægge arrangementets indhold samt et realistisk budget. Udvalg og bestyrelsen vil derefter godkende arrangementer. At afholde arrangementet i klubregi betyder, at et evt. overskud fra arrangementet skal tilfalde klubben. Omvendt vil klubben også dække et evt. underskud.

Konkurrenceudvalget vil tjekke, at der ikke i forvejen er planlagt andre arrangementer.

Udvalget eller arrangøren sørger for at arrangementet annonceres på klubbens hjemmeside. Dette skal ske så tidligt som muligt. Der kan kun annonceres arrangementer afholdt i klubregi på hjemmeside.

Ønskes arrangementet annonceret i Hyrdebrevet, kontaktes redaktør for oplysninger om deadline og næste blad. Oplysninger vil også kunne findes her. (link til side med disse oplysninger). Ønskes arrangementer, der ikke afholdes i klubregi, annonceret i Hyrdebrevet, skal det indrykkes som et annonce og der erlægges annoncepris for dette.

Startliste.
Efter tilmeldingsfristens udløb, kan arrangøren vælge selv at lave startliste, eller hente hjælp til dette fra konkurrenceudvalget.

Startlisten vises så tidligt som muligt på hjemmesiden.

Dommersedler mv.
Andetsteds på hjemmesiden, ligger der standard dommersedler. Disse kan downloades efter behov. Udvalget er selvfølgelig behjælpelige med at fremskaffe dommersedler, såfremt man ikke selv har mulighed for at printe.

Der printes 2 sæt. Den ene til udlevering til deltagerne og den anden sendes til webmaster for opdatering af resultater på hjemmesiden.

Der er tillige et resultatskema, der skal anvendes til at føre resultater ind løbende og gemmes af arrangøren (hvis dommersedler skulle forsvinde i posten), indtil resultater er opdateret på hjemmesiden.

Der er tillige en vejledning til sekretærer i brug og udfyldelse af dommersedler, som meget gerne må afleveres til sekretær, så vi sikrer mindst mulige fejl.

Økonomi.
Alle omkostninger afholdt i forbindelse med konkurrencen bedes snarest efter sendt til kassereren, der derefter overfører de udlæg der har været.

Har man brug for kapital til dækning af udgifter forud for konkurrencen, aftales dette med kassereren.

Præmier.
Præmier skal så vidt det er muligt skaffes via sponsorer.

Det kunne også være en mulighed at søge lokale firmaer om sponsorpræmier, det kan være grovvarefirmaer, firmaer med dyreartikler til får og hund, el. firmaer med tilknytning til sport og jagt.

Såfremt der er brug for indkøb til præmier, skal det være godkendt i henhold til det udarbejdede budget.

Er der noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte konkurrenceudvalg eller et bestyrelsesmedlem.

Gaver til hjælpere.
Klubben giver gaver til hjælpere, der ikke deltager i konkurrencen.

God fornøjelse