Konkurrenceregler Klasse 3

Henteafstand: Min. 250 meter, der tilstræbes 300 – 500 meter.
Max. point: 100 point (ekskl. single).

Momenterne skal udføres i den nævnte rækkefølge.
1) Udløb. 20 point. Hyrde og hund skal befinde sig ved startpælen, og hyrden må ikke forlade dette sted under hele hentningen og under fradrivningen, indtil fårene er i deleringen, ellers må gennemgangen afbrydes og diskvalificering finde sted.
Det er hyrdens afgørelse hvornår og til hvilken side hunden sendes afsted.
Hunden skal beskrive en passende stor bue bagved fårene.
Støttekommandoer under udgangen medfører pointfradrag bortset fra evt. stopkommando, når hunden har fuldført udgangen og befinder sig i balancepunktet bagved fårene.

2) Optag. 10 point.
Hunden skal i et roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så denne samlet og ustresset, i et passende tempo sætter sig i bevægelse mod hyrden.
Fri kommandogivning.

3) Tildrivning. 20 point.
Fåreflokken skal samlet bevæge sig ustresset og i passende tempo i lige linie mod hyrden.
Fårene skal passere igennem en 6 meter bred grindeåbning, placeret ca. 100 meter fra startpælen i lige linie med hentepælen.
Pointfradrag for får, der passerer udenom grindeåbningen.
Tildrivningen er afsluttet når fårene har passeret bagom startpælen.
Fri kommandogivning.

4) Fradrivning. 30 point.
Når fårene har passeret bagom startpælen, skal hunden umiddelbart derefter påbegynde fradrivningen gennem 2 forhindringer. De 2 åbninger, der skal passeres skal være 6 meter brede og kan evt. være opbygget af to meter brede grinder.
Under udførelse af drivningen bør fårene passere grindelinierne.
Dersom grindelinierne ikke passeres, skal der foretages pointfradrag for dette.
Pointfradragets størrelse vurderes i forhold til hvor langt fårene er fra at passere grindelinierne.
Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige linie som muligt, og i et passende tempo, hvor hunden under hele forløbet har flokken under kontrol.
Dommeren har ret til at foretage diskvalifikation, dersom det skønnes at fårene slet ikke har været forsøgt drevet.
Der sluttes i delingsringen.
Fri kommandogivning.

5) Deling. 10 point.
Delingen skal vises i delingsringen, der skal være 35 meter i diameter.
Når det første får er inde i ringen, må hyrden forlade startpælen og selv gå der ind. Herefter skal alle fårene blive indenfor ringen, indtil delingen er fuldført.
Fåreflokken skal deles i 2 flokke. Den flok, hvori et evt. mærket får befinder sig, skal tydeligt være kontrolleret af hunden. Inden konkurrencen starter oplyser dommeren om han giver et ok når delingen er foretaget.
Når delingen er foretaget,bør fårene samles sammen i ringen.
Der lægges vægt på, at hunden er aktiv og tager fuld kontrol over den fradelte flok.
Der kan ikke fortsættes inden delingen er foretaget, som minimum at hunden har været imellem fårene.
Fri kommandogivning.

6) Fangefold. 10 point.
Når flokken er samlet starter bedømmelsen af inddrivning i fangefold. Fangefolden skal være 3 meter lang og 2 meter bred. Lågen skal ved den yderste stolpe være forsynet med en 1,8 meter lang rebtamp, som hyrden skal holde fast ved under inddrivningen.
Lågen skal kunne åbnes 90 grader, så den er i lige linie med siden.
Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen er aktiv og holder fårene balanceret mod foldåbningen, og gennem et støt tryk driver dem ind i folden.
Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen.
Fri kommandogivning.

7) Single. *) 10 point.
Single skal vises i delingsringen (35 meter i diameter).
Hyrden lader fårene komme ud af fangefolden igen og skal derefter lukke og fastgøre leddet.
Hyrden går til delingsringen og lader hunden bringe fårene til delingsringen.
Et af de 2 mærkede får skal indenfor ringen deles fra de andre får og fradrives et passende antal meter væk fra flokken.
Der lægges vægt på, at hunden er aktiv og, at den har fuld kontrol over det fradelte får.
Fri kommandogivning.

Ved kvalifikationskonkurrencer, tages der udgangspunkt i de til enhver tid gældende regler for CONTINENTAL.

* Kan eventuelt indgå som et ekstra moment.